В събота „Бороборд“ се включи в инициативата „да изчистим България заедно“! Ние бяхме там, не защото е модерно, а защото за нас е важно да възпитаме децата да уважават природата и да бъдат ангажирани!