Добро представяне на „Бороборд“ в годишното награждаване за „Спортист на годината“ в гр. Самоков!